داشتن یک استراتژی سئو برای همه ، صرف نظر از اندازه انتشار یا طیف گسترده ای ، ضروری است. سئو ، به اختصار بهینه سازی موتور جستجو ، کلیدی برای جذب بیشتر خوانندگان به وب سایت شما است ، چه آنها برای جدیدترین اخبار و…