قالب وردپرس سفارشی چرا بهتر از داشتن یک سایت اختصاصی از پایه است؟ این سوالی است که محوریت بحث ما را شامل می شود. تقریبا هفده سال پس از اولین انتشار ، وردپرس (WP) همچنان محبوب ترین سیستم مدیریت محتوا (CMS) در کره زمین است….