مهمترین متا تگ ها یی که باید در سئو باید بدانید آورده شده است. برخی از برچسب ها برای سئو سایت بسیار حیاتی هستند. دیگران تأثیر کمی دارند یا هیچ تاثیری در رتبه بندی ندارند. در سئو ، بعضی اوقات بیشتر از جنبه های دیگر…