انجام پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه

انجام پاورپوینت جلسه دفاع، شامل نکات علمی مختلفی است که با رعایت آن ها می توان بهترین ارائه را در جلسه دفاع داشت. تهیه پاورپوینت برای یک هدف اصلی مشخص انجام می گردد و آن هم بهبود ارائه علمی برای پاسخ دهی درست به سؤالات داوران در جلسه دفاع پایان نامه می باشد. پاورپوینت دفاع، باید به گونه ای ساخته و طراحی گردد تا بتوان براساس آن، یک ارائه علمی و حرفه ای را در جلسه دفاع به نمایش گذاشت. در این مقاله به بررسی مهم ترین نکات در انجام پاورپوینت جلسه دفاع پرداخته شده است.

آموزش تخصصی و حرفه ای جلسه دفاع پایان نامه

نکات ترتیب اسلایدهای پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه

هر یک از اسلایدهای پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه، باید براساس مسیر و روند انجام پایان نامه، تهیه گردد. ترتیب اسلایدهای پاورپوینت باید به صورت حرفه ای طراحی و برنامه ریزی شود. سخنرانی علمی جلسه دفاع، نیز می بایست براساس ترتیب اسلایدهای پاورپوینت، انجام گیرد. در نتیجه اسلایدها باید کاملا علمی طراحی شوند.

https://mehrdadcivil.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B0%DB%B7_%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-780x470.jpg

بهترین دوره آموزشی جلسه دفاع پایان نامه

آموزش جلسه دفاع به دانشجویان کمک می کند تا انواع مهارت های مورد نیاز برای این جلسه را فرابگیرند. در بهترین و جامع ترین دوره های آموزشی جلسه دفاع پایان نامه، تمامی مهارت های مورد نیاز برای ارائه حرفه ای در جلسه دفاع آموزش داده شده است. تمامی مطالب در ارائه جلسه دفاع باید کاملا علمی و براساس طراحی های آموزشی ساخته شود. بهترین دوره آموزشی جلسه دفاع، باید شامل مهارت هایی باشد که دانشجو بتواند با یادگیری آن ها ارائه خود را بهبود بخشد. همچنین بتواند با ساخت یک پاورپوینت حرفه ای، تمامی مطالب مهم پایان نامه را در کوتاه ترین زمان به اساتید انتقال دهد و در مرحله آخر پاسخگو سؤالات علمی داوران در جلسه دفاع پایان نامه باشد.

تفاوت های پاورپوینت تخصصی جلسه دفاع با دیگر پاورپوینت ها

تهیه و ساخت پاورپوینت جلسه دفاع با دیگر پاورپوینت های عادی دارای تفاوت های بسیار زیادی می باشد که در این قسمت به تعدادی از این تفاوت ها پرداخته می شود. یکی از تفاوت های پاورپوینت دفاع، نحوه ساخت و ترتیب هر اسلاید براساس مراحل انجام پایان نامه می باشد.در باب مثال، در انجام بهترین پایان نامه مدیریت ساخت، هر یک از اسلایدهای پاورپوینت باید براساس روند انجام پایان نامه مدیریت ساخت و همچنین براساس مراحل روش تحقیق پایان نامه مدیریت ساخت باشد. از طرف دیگر، طراحی اسلایدها باید به گونه ای انجام شود که دانشجو بتواند در کمترین زمان ممکن، مهم ترین مطالب پایان نامه را ارائه نماید. در این صورت هر اسلاید وهر مطلبی برای پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه نمی تواند مطلوب باشد. در تهیه پاورپوینت جلسه دفاع، اساتید و داوران باید نسبت به مطالب ارائه شده، سؤالات تخصصی بپرسند و دانشجو باید به این سؤالات به صورت کاملا علمی جواب دهد. در حالیکه در پاورپوینت های عادی این موارد لزومی نخواهد داشت. تفاوت دیگر پاورپوینت های تخصصی جلسه دفاع نسبت به دیگر پاورپوینت های عادی، این است که کپی کردن جملات بدون طراحی بر روی هر اسلاید پاورپوینت، ارائه علمی شما را نیز خراب خواهد کرد.

مطالب پاورپوینت جلسه دفاع

مطالب پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه نیز براساس مهم ترین مطالب و فصل های پایان نامه استخراج می گردد. در ابتدا باید کلیه فصل های پایان نامه با جزئیات خوانده شود و سپس مهمترین مطالب براساس دوره آموزشی چلسه دفاع پایان نامه، چیدمان گردد.تعیین مهم ترین موارد برای ارائه جلسه دفاع و سپس طراحی آن ها برای قرارگیری روی هر اسلاید، بسیار در ارائه تأثیرگذار خواهد بود. اسلایدهای پاورپوینت باید به گونه ای قرار داده شوند که اساتید بتوانند در مدت زمان کوتاه صفرتا صد پایان نامه را بفهمند. مراحل انجام پایان نامه و سپس مراحل انجام روش تحقیق باید توسط دانشجو شفاف شود. هر استادی دارای تخصصی هر روش تحقیقی نخواهد بود و مراحل باید واضح توضیح داده شوند.

آیا محقق بهترین فرد انجام دهنده پاورپوینت خواهد بود؟

محققی که پایان نامه را نوشته است اگر براساس اصول علمی را نوشته باشد و سپس دانش تخصصی در مورد طراحی اسلایدهای پاورپوینت برای جلسه دفاع داشته باشد، در این صورت می تواند شخص مناسبی برای انجام پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه باشد. به دلیل این که اکثر افراد محقق هم متاسفانه آموزش های تخصصی در مورد طراحی پاورپوینت جلسه دفاع نداشته اند و اغلب به کپی کردن مطالب و جملات پایان نامه داخل اسلایدهای پاورپوینت اکتفاء می کنند در این صورت یکی از بدترین خیانت ها در حق دانشجویان در جلسه دفاع پایان نامه ایجاد می گردد. کپی کردن جملات نیاز به زمان زیادی نخواهد داشت و بسیار آسان تر خواهد بود ولی در جلسه دفاع ارائه را برای دانشجو بسیار سخت خواهد کرد.بنابراین، همیشه محقق، بهترین فرد برای انجام پاورپوینت جلسه دفاع نخواهد بود و پرسیدن نحوه انجام پاورپوینت، می تواند این موضوع را برای دانشجو مشخص نماید. اگر محقق دانش کافی در مورد انجام مراحل پاورپوینت تخصصی ندارد نمی تواند گزینه مناسبی برای ساخت و تهیه پاورپوینت دفاع باشد.

اشتباهات دانشجویان در انجام پاورپوینت دفاع

یکی از بزرگترین اشتباهات دانشجویان در انجام پاورپوینت، برون سپاری آن به افراد غیرکاربلد و غیرمتخصص می باشد.پایان نامه، یک پژوهش علمی و تخصصی است و انجام آن نیازمند آموزش های تخصصی و حرفه ای در هر بخش می باشد. از طرفی، آموزش نحوه سخنرانی علمی و نحوه پاسخگویی به سؤالات هم بسیار موضوع مهمی است که در دوره جلسه دفاع مهرداد حمصیان، این بخش ها آموزش داده شده است و می تواند به دانشجویان در این زمینه بسیار کمک نماید. کپی کردن جملات بر روی اسلایدها و روخوانی از آن در ارائه، نشانگر عدم انجام مراحل پایان نامه توسط دانشجو می باشد.آگاهی درست دانشجو از مراحل روش تحقیق نیز از جمله مواردی است که دانشجویان در اغلب موارد در پاسخگویی به آن ناتوان هستند و سه فصل اصلی پایان نامه نیز مربوط به انجام درست روش تحقیق پایان نامه می باشد. در صورت برون سپاری هر قسمت از پایان نامه به دیگران، در جلسه دفاع پایان نامه جایز نخواهد بود و تمامی مراحل باید یا توسط دانشجو انجام شود و یا دانشجو آموزش های تخصصی انجام آن ها را دیده باشد. جمع آوری اطلاعات و نحوه گردی آوری اطلاعات نیز از جمله موارد ضروری برای انجام پاورپوینت و سپس ارائه دفاع خواهد بود. در انجام پاورپوینت، قرارگیری اسلایدهایی مانند مقدمه نادست است به دلیل این که هر فصل پایان نامه دارای مقدمه تخصصی است و تیترها باید به صورت تخصصی انتخاب گردد. توجه به مدت زمان لازم برای ارائه و دفاع در همان محدوده مشخص شده بسیار اهمیت دارد. در صورت اتمام زمان، اجازه ارائه به دانشجو داده نخواهد شد.در نتیجه بسیاری از ارائه ها، به دلیل عدم مدیریت زمان،نصفه خواهند ماند.عدم مدیریت زمان یا ساخت اسلایدهای زیاد و مطالب و جملات طولانی منجر به افزایش زمان ارائه دانشجو خواهد شد. مطالب باید در مدت زمان مشخصی ارائه گردند. تمامی نکات پاورپوینت دفاع نیز براساس همین زمان مشخص شده باید طراحی شود.

جهت مشاوره و انجام صفر تا صد پايان نامه و جلسه دفاع با شماره ارتباطی ٠٩١٣٣٨٦٢٧٧٦ در تلگرام و واتس اپ در ارتباط باشيد ؛ جهت پاسخ گویی سریعتر و تخصصی تر ، رشته و گرایش خود را در تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایید (اولويت با پيام های تلگرامی است).جهت تهیه دوره جامع جلسه دفاع می توانید وارد سایت مهرداد سیویل شوید.